Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s

 

·         poskytuje rodičům, dalším rodinným příslušníkům i odborníkům příležitost ke sdružování a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o postižené,

·         seznamuje veřejnost s povahou mentálního postižení a kombinovaných vad a přispívá k odstraňování předsudků a nesprávných představ o vývojových a pracovních možnostech postižených a provádí v tomto směru osvětovou činnost,

·         organizuje a uskutečňuje rehabilitační a rekondiční pobyty, kvalifikační a rekvalifikační kurzy, vzdělává dospělé osoby s mentálním postižením, pořádá školící akce pro rodiče i pracovníky vlastních zařízení, na základě státní akreditace vyškoluje osobní asistenty   pro osoby s mentálním postižením,

·         rozvíjí publikační činnost, vydává vlastní časopisy a metodické materiály.