Výroční zpráva za rok 2010

06.06.2011 21:20

 

I.              ZPRÁVA O ČINNOSTI

 Úvod

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

Krajská  organizace SPMP ČR -  Zlínský kraj

Bartošova 73 , 765 02 Otrokovice

vera.vajova@seznam.cz

 

IČO :    75020114       č. účtu:   1400067399/0800 ČS Zlín

Kontaktní osoba:         ing. Věra Vájová   mobil :  776 007 325

Statutární zástupce:    ing. Věra Vájová   mobil :  776 007 325

 

Charakteristika organizace

Krajská organizace vznikla 27. 11. 2001 zakládající  konferencí.

Členská základna je složena  z okresních organizací  Zlín, Uherské hradiště a Valašské

Meziříčí.

 

K 31.12.2009 počet členů :  OO SPMP  Zlín                                               278

                                             OO  SPMP  Uherské Hradiště                          26

                                             OO  SPMP Valašské Meziříčí                           28

 

Aktivity

 

Činnost  KO  SPMP Zlín spočívá v návaznosti na akcích OO SPMP Zlín.  Členové

OO SPMP Uh. Hradiště a OO SPMP Val. Meziříčí  nespolupracují , dělají si akce samostatně.

V rámci krajů spolupracujeme s Brnem a Hodonínem.

 

Ve Zlíně  28. 2. 2011                                  ing. Věra Vájová

                                                                    předsedkyně  krajské organizace SPMP ve Zlíně

 

 

II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

Zpráva o hospodaření za minulé období – rok 2010

 

Příjmy             147. 829,41 Kč

Vydání            141. 532,00 Kč

Zůstatek              6. 297,41 Kč.

 

Rozpočet organizace na příští období – rok 2010

 

Příjmy             147. 829,41 Kč

Vydání            141. 532,00 Kč

Zůstatek              6. 297,41 Kč.

 

Pokud bude překročení rozpočtu, řešení sponzorským darem.

 

Přehled majetku organizace

 

Naše organizace nevlastní žádný investiční majetek.

 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010

o   Běžný účet u banky                                                  20. 838,64 Kč

o   Certifikáty (a podobné cenné papíry)                       nejsou

o   Hotovost na pokladně                                                 5. 060,00 Kč

 

 

 

Ve Zlíně  8. 2. 2011

Alena Podaná

hospodářka KO SPMP Zlín

Zpět