Společenské odpoledne SPMP Brno (4.3.2012 13:00 - 17:00)

29.02.2012 20:57

Po  čtyřech letech  se  vrací  tradiční  taneční  odpoledne
znovu  do  Brna.  Do  města,  kde  se  v  roce  1986,  díky
SPMP  Brno  uskutečnilo  první  setkání.  Na
Společenském odpoledni v Závodním klubu Zbrojovky
na tehdejší Marxově ulici se sešlo 450 účastníků. Lidí s
postižením, jejich rodiny a přátelé i postižení z ústavù
sociální péče se svými opatrovníky.  
V následujících letech se k akci Společenské odpoledne
(SO) připojily i i organizace SPMP v Hodoníně, Zlíně a
poslední době i z Třebíče.
V letošním roce se po 4 letech vrátilo SO do Brna, a
protože bychom rádi udělali radost i našim kamarádùm,
kteří  žijí  v  náhradních  domovech  (bývalých  ÚSP),
pokusili jsme se pronajmout velký sál Stadionu, kam se
vejde více lidí.
Živá hudba, program, tombola, bufet.

Zpět